Terug

Subcategorieën

eBooks in Business eBooks

Customers the day after tomorrow (eBook) Customers the day after tomorrow, Steven van Belleghem

We belanden stilaan in de derde fase van digitalisering: de fase van verregaande automatisering en artificiële intelligentie. Die verschuiving zal de relatie tussen bedrijven en klanten radicaal veranderen. Willen bedrijven klantgericht blijven, dan moeten ze op zoek naar...

Lees meer

€23,99
Social Media smaakmakers (eBook) Social Media smaakmakers, Nico Tempelaere

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. We facebooken, tweeten en instagrammen erop los. Toekomstgerichte ondernemers benutten maar beter de kracht van die digitale netwerken. Let wel: het volstaat niet om geld te investeren, je hele bedrijfsstructuur...

Lees meer

€19,99
The Day after Tomorrow (e-boek - epub) (eBook) The Day after Tomorrow (e-boek - epub), Peter Hinssen

Onze wereld verandert exponentieel en dat heeft grote gevolgen voor organisaties van'vandaag'. In dit boek laat Peter Hinssen ons kennismaken met pioniers die erin slaagden zich aan die veranderingen aan te passen en in hun innovatie voorbij vandaag en zelfs morgen...

Lees meer

€23,99
Iedereen belegger (eBook) Iedereen belegger, Pierre Huylenbroeck

Beursexpert schrijft ultieme bijbel voor de kleine belegger De ex-hoofdredacteur van De Tijd heeft eindelijk het beleggingsboek geschreven dat elke spaarder moet lezen. Naast een pleidooi voor aandelen vooral een heldere handleiding om zonder emoties te beleggen. Niemand...

Lees meer

€19,99
Rusten is het nieuwe sporten (eBook) Rusten is het nieuwe sporten, Jef Geys

De nieuwe hype in training Hoe pak je een vermoeid lichaam aan? Waaraan herken je structurele vermoeidheid? Hoe kun je door goed te herstellen ook je werkprestaties optimaliseren? Gezondheidsprogramma's en trainingsboeken zijn de nieuwste hype en zetten duizenden mensen...

Lees meer

€19,99
In 10 jaar binnen (eBook) In 10 jaar binnen, Frank Van Rycke

Het is zover. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over geld. Je stapt uit de wedloop van het dagelijkse werk en geeft je job op. Je koopt een huis in het Zuiden en gaat genieten. Niemand zal jou nog de wet spellen. Niet realistisch, denk je? Frank van Rycke was 42 jaar...

Lees meer

€15,99

Nieuwe eBooks

Social Media smaakmakers (eBook) Social Media smaakmakers, Nico Tempelaere

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. We facebooken, tweeten en instagrammen erop los. Toekomstgerichte ondernemers benutten maar beter de kracht van die digitale netwerken. Let wel: het volstaat niet om geld te investeren, je hele bedrijfsstructuur en je volledige team moeten het SoLoMo-tijdperk (Sociaal, Lokaal, Mobiel) in.Met prikkelende voorbeelden toont Social media smaakmakers hoe drastisch onze communicatie door sociale media veranderd is. Als je als merk je doelpubliek wilt blijven bereiken en je gewenste return on investment wilt halen, moet je snel je communicatiegedrag durven herzien. Dit boek reikt je de basics aan om daarin de eerste stappen succesvol te zetten.Dit boek combineert het beste van twee werelden: het legt uit hoe je als bedrijf een doordacht socialmediabeleid opzet met strategieën, tips en een stappenplan waarvan je weet dat ze, zoals het juiste gerecht, potentiële klanten zullen doen watertanden.

Lees meer

€19,99
Anders vasthouden (eBook) Anders vasthouden, Wouter Hart

Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het systeem naar het werken vanuit de bedoeling. Maar dat is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Na zijn bestseller'Verdraaide organisaties' zet Wouter Hart in'Anders Vasthouden' de volgende stap. Hij beschrijft met talloze voorbeelden en metaforen negen sleutels die de lezer handvatten bieden bij: * het leren sturen vanuit de bedoeling; * het vergroten van eigenaarschap; * het vormgeven van ondersteunende systemen. Welke plek hebben regels en kaders in het vergroten van eigenaarschap? Hoe kun je ruimte creëren zonder direct alles los te laten? Wat betekent dat voor de verantwoording? En hoe wordt de leerling, cliënt, bewoner of klant werkelijk de start van de oplossing? Kortom: hoe geef je vorm aan het werken vanuit de bedoeling in de praktijk?

Lees meer

€22,00
Pensioencompendium 1 2017 (eBook) Pensioencompendium 1 2017, . .

Hoe komt de hoogte van een pensioenpremie tot stand? En wat gebeurt er eigenlijk met opgebouwd pensioen wanneer een werknemer in een andere pensioensregeling terechtkomt? Deze uitgave belicht het totaalpakket aan pensioen- en VUT-regelingen. Ook vindt u een overzicht van de belangrijkste ondernemingspensioenfondsen. Pensioencompendium 1 2017 behandelt de omvang en inhoud van de pensioen- en VUT-regelingen zoals deze in Nederland bestaan. In deze uitgave vindt u een overzicht van alle verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, plus een aantal niet-verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Dit laatste loopt uiteen van de beroepspensioenfondsen tot uiteenlopende ondernemingspensioenfondsen geldig per 1 januari 2017. Ook biedt de titel een overzicht van de belangrijkste ondernemingspensioenfondsen. Kerngegevens De uitgave omvat alle relevante kerngegevens bij pensioenregelingen. Denk hierbij onder andere aan verplichtstellingen, premie, de grootte van de te verwerven aanspraken op ouderdomspensioen en de relatie tussen ouderdoms-, weduwe-, weduwnaarspensioen respectievelijk partnerpensioen en wezenpensioen. De inhoud van deze uitgave is gerangschikt op onderwerp, waardoor u snel vindt wat u zoekt. De titel is geschreven met oog op directe toepassing in de praktijk. Pensioencompendium 1 is geschikt voor zowel professional als student.

Lees meer

€99,25
Synchrone besluitvorming (eBook) Synchrone besluitvorming, Jitske van Popering-Verkerk

Besluitvorming over complexe onderwerpen verloopt vaak moeizaam. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten handelen zelfstandig zonder afstemming, of zijn eindeloos bezig met afstemmen zonder dat iets gebeurt. Dit onderzoek naar besluitvorming in de zuidwestelijke delta presenteert een alternatieve benadering. Besluitvorming is mogelijk wanneer iedere overheid vanuit haar eigen rol, taken en verantwoordelijkheden versterkende acties inzet. Dit is wat wij synchrone besluitvorming noemen. Dit boek helpt ambtenaren, adviseurs, onderzoekers en bestuurders om te handelen in complexe besluitvorming. Het helpt om besluitvorming beter in te schatten en laat zien welke mogelijkheden tussenpersonen hebben om tot synchronisatie te komen. Ook wordt duidelijk hoe regels, organisaties en teams bijdragen aan synchrone besluitvorming.

Lees meer

€30,99
Nooit meer loonslaaf (eBook) Nooit meer loonslaaf, Jan Dijkgraaf

Jan Dijkgraaf (Rotterdam, 1960) was jarenlang in loondienst als journalist en hoofdredacteur. In 2010 besloot hij definitief zzp'er te worden. En daar heeft ie nog geen dag spijt van gehad. In dit boek geeft ie vele tips om ook een succesvolle zzp'er te worden. En legt ie uit over welke eigenschappen een zzp'er dient te beschikken. Risico's aandurven. Van wisselende contacten houden. Onzekerheid zien als brandstof, in plaats van als remschijf. Zelfstandigheid. Creativiteit. Een open oog voor wat er gebeurt in je omgeving. Flexibiliteit. In kunnen springen, tijdig, op wijzigende omstandigheden. Onderhandelingsvaardigheid. En onderhandelingsplezier. Discipline. Lees'Nooit meer loonslaaf' en treed toe tot het steeds grotere deel van de bijna een miljoen zzp'ers die er niet meer aan moeten denken om ergens op een loonlijst te komen.

Lees meer

€9,99
In control? (eBook) In control?, Thijs Homan

Kenmerkend voor hedendaagse organisaties is de zich steeds verder uitdijende lavastroom aan control, beheersing, monitoring, sturing, accreditaties, registraties, protocollen en regels. Steeds meer lijden we er onder. Auditen, afvinken, inspecteren en registreren zijn inmiddels dagelijkse kost geworden. En ze vergen steeds meer van onze tijd en aandacht. Werkactiviteiten bestaan pas, als ze zijn geregistreerd. We zijn pas accountable als we auditable zijn. Tegelijkertijd verschijnen er tal van optimistische publicaties zoals Fuck de regels, Nieuw Organiseren, De Kracht van Bezieling, Verandering van Tijdperk en Reinventing Organizations. Thijs Homan onderzoekt in In control? of het bureaucratische tij daardoor nouécht zal keren. Zeker als je ook nog eens in ogenschouw neemt, hoeveel mensen hun organisaties ontvluchten. Dit, om te vermijden dat ze door de bureaucratie worden vermorzeld. Vluchten, om vervolgens in het klein, onder de controlradar een heilzaam nieuw bestaan op te bouwen. Uit de beheerskramp In weerwil van positieve verhalen over toekomsten vol inspiratie, vertrouwen en zelfsturing geeft dit boek een kritische reflectie op de veelal eenzijdige betogen over de bureaucratische meet-, control- en bijsturingspraxis. Hoe gaat het er echt aan toe in de praktijk? Wat is er uit onderzoek bekend? Wat maak je mee als je uit je lijdzame slachtofferrol stapt en de strijd aangaat om uit de beheerskramp te komen?

Lees meer

€24,99
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, / 2017 (eBook) Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, / 2017, . .

De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft inhoud aan deze normen. Met behulp van de Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen in deze uitgave stelt u de jaarrekening en het jaarverslag correct op. De Raad voor de Jaarverslaggeving neemt de wettelijke regelingen, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW, als uitgangspunt. Op grond hiervan formuleert het de Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag voor de grote en middelgrote rechtspersonen. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving verschijnt elk jaar. Prettig voor u: #toegankelijk geschreven #gericht op de praktijk #helder overzicht van Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen RJk-bundel De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, voor micro- en kleine rechtspersonen, jaareditie 2017 is ook verkrijgbaar.

Lees meer

€215,75
Accountable leiderschap (eBook) Accountable leiderschap, Marco Scheele

Kansen en bedreigingen denderen op onze organisaties af en veroorzaken (verander)stress. Overmatige en langdurige stress kan ontaarden in (on)bewust slachtoffergedrag. Niet de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag, belemmert de noodzakelijke verandering. Gebaseerd op de oerwet I can count on you and you can count on me biedt Accountable Leiderschap de mogelijkheid, om binnen de bedrijfskundige context, moeiteloos om te gaan met de veranderende realiteit. Accountable Leiderschap is een rol die iedereen, op alle niveaus binnen de organisatie, kan vervullen. Het is dé manier om samen met je collega's te dealen met onzekerheden en om samen potentiele problemen vroegtijdig te signaleren. Starre denkpatronen en negatieve emoties te doorbreken en contraproductieve gedragspatronen resultaatgericht te maken. Zo kun je samenwerkingsrelaties aan gaan op basis van de vier Accountability wetten: * Werk veiligén oncomfortabel samen. * Spreek elkaar aan zonder te veroordelen. * Help elkaar zonder te redden. * Neem Accountable afscheid als je niet (meer) kunt of wilt bijdragen.'Marco Scheele walks the talk. He demonstrates the highest levels of accountability in his personal life, as a leader of his organization and as author of this book. He wants to strengthen his readers, clients, as well as those who work with him, into being the best they can be.' - Mark L. Samuel, CEO IMPAQ en bestsellerauteur'Making Yourself Indispensable' en'Creating the Accountable Organization'.'De veranderlijke toekomst vereist faciliterend leiderschap en multidisciplinaire samenwerking om wendbare organisaties te creëren. Marco Scheele laat op een inspirerende manier zien hoe je daarvoor als leidinggevende continu kunt focussen op interventies die meetbaar de grootste impact maken.' - Mike Hoogveld, auteur'Agile Managen' en'Denk als een startup'.

Lees meer

€19,99
Voorbij de startup mania (eBook) Voorbij de startup mania, Jan-Willem van Beek

Disruptie is bedreigend, maar welkom als je het zelf veroorzaakt. Startups hebben die naam en worden daarom door veel bestaande bedrijven opgehemeld en doodgeknuffeld. Maar hoe maakbaar is startupsucces eigenlijk? Nou, niet. Slechts 5 procent van de startups groeit uit tot een succesvol bedrijf en corporates houden vaak niet meer dan een kamer vol zitzakken over aan een liaison met een startup. Hoog tijd dus dat corporatesén startups de mania achter zich laten en weer innoveren op eigen kracht! Innovatie-experts Jan-Willem van Beek en Rutger Huizenga ontwikkelden een praktische alles-in-een innovatiemethode met 10 stappen. Op toegankelijke wijze loodsen de auteurs je soepel door de hele innovatiecyclus en de wirwarvan innovatietheorieën. Van disruptie herkennen tot het samenstellen van je dreamteam; van design thinking tot het upscalen van je ideeën, intern en extern. Met best practices van onder meer Rabobank, Snappcar, kro-ncrv, Bunq en Minibrew.

Lees meer

€14,99
Harvard Business Review handboek voor managers (eBook) Harvard Business Review handboek voor managers, Harvard Business Review

Een leidinggevende positie vraagt veel van je op uiteenlopende gebieden: van het opbouwen van vertrouwen binnen je team tot een goed inzicht in de financiële en strategische sleutelbegrippen. Heb je recent een leidinggevende rol of meer verantwoordelijkheid gekregen? Of heb je simpelweg de ambitie om van gewoon een goede manager uit te groeien naar een uitblinker? In het Harvard Business Review handboek voor managers vind je alles wat je nodig hebtom je op alle gebieden tot een uitmuntende manager en leider te ontwikkelen. Dit handboek geeft je toegang tot de kennis en decennialange ervaring van de beste wetenschappers van de Harvard Business School. Met handige tips, oefenmateriaal, praktijkvoorbeelden en een compact overzicht van de belangrijkste inzichten voor zowel je dagelijkse succes als je voortdurende ontwikkeling is het een onmisbare gids voor de manager en leider die zichzelf serieus neemt. Wil jij de manager worden die vol vertrouwen naar zijn werk gaat, het beste uit zichzelf en zijn mensen haalt en het bedrijf verder brengt? In dit boek lees je hoe.

Lees meer

€14,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het