Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

Shakespeare forever! (eBook) Shakespeare forever!, T. Hoenselaars, T.
€14,99€8,99
Actieprijs t/m 31 oktober

Lees meer

Taalvoutjes - het boek / 3 (eBook) Taalvoutjes - het boek / 3, Vellah Bogle
€6,99€3,49
Actieprijs t/m 31 oktober

Lees meer

Generatie EI (eBook) Generatie EI, Rosa Surachno
€13,99€9,99
Actieprijs t/m 01 december

Lees meer

Honkvast (eBook) Honkvast, Steffie van den Oord
€14,99€9,99
Actieprijs t/m 31 oktober

Lees meer

Maar zo heb ik het geleerd! (eBook) Maar zo heb ik het geleerd!, Wouter van Wingerden
€7,99€3,99
Actieprijs t/m 31 oktober

Lees meer

Gluren bij de buren (eBook) Gluren bij de buren, Heidi Aalbrecht
€7,99€3,99
Actieprijs t/m 31 oktober

Lees meer

Bloemen (eBook) Bloemen, Stephen Buchmann
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 31 oktober

Lees meer

eBooks in Wetenschappelijk

Ik moest alleen komen (eBook) Ik moest alleen komen, Souad Mekhennet

‘Uitmuntend. *****’de VolkskrantWat speelt zich af in de hoofden van jihadisten en waarom gaan ze tot geweld over? In dit spannend geschreven boek voertSouad Mekhennet ons mee op haar dappere en gevaarlijke zoektocht. Vande Duitse steden waar de 9/11-samenzweerders radicaliseerden...

Lees meer

€11,99
Majoor van het menselijk leed (eBook) Majoor van het menselijk leed, Rick Honings

'Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver.' Dat staat te lezen op de achterzijde van de boeken van de langharige veelschrijver Herman Brusselmans. Het tekstje mag dan met de hem kenmerkende bravoure zijn geschreven, wat er staat...

Lees meer

€14,99
Tekstuitgave Gemeentewet / 2017/2018 (eBook) Tekstuitgave Gemeentewet / 2017/2018,  

In deze uitgave vindt u de tekst van de Gemeentewet, zoals deze geldt per 1 september 2017. Daarnaast zijn de belangrijkste uitvoeringsbesluiten opgenomen, net als (een verkorte weergave van) enkele wetten die nauw samenhangen met de Gemeentewet en de momenteel bij het parlement...

Lees meer

€50,80
Routes van het Recht (eBook) Routes van het Recht,  

De rechtspsychologie gaat over het gedrag van mensen in het recht. Over getuigen en hoe zij worden ondervraagd. Over rechters en hoe zij beslissen. Over politiemensen en hoe zij misdrijven proberen op te lossen. Over verdachten en over hoe en waarom zij misdrijven plegen....

Lees meer

€45,99
De gewone man (eBook) De gewone man, Jos Palm

Op basis van historische bronnen en egodocumenten vertelt historicus Jos Palm in‘De gewone man’ het verhaal van de kleine, gewone mensen, hun problemen, verlangens en onvrede. Want, in de geschiedenisboeken kom je hem meestal niet tegen: de gewone man. Toch was hij er...

Lees meer

€12,99
Wie wij zijn (eBook) Wie wij zijn, Frank Koerselman

In Wie wij zijn belicht Frank Koerselman actuele thema's zoals identiteit, levensbeschouwing en zingeving vanuit een bijzondere hoek: hij laat zien hoe de keuzes die we op die terreinen maken, worden bepaald door psychologische behoeften die van nature strijdig zijn....

Lees meer

€11,99

Nieuwe eBooks

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (eBook) Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,  

Volledig bijgewerkte publicatie met laatste wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke inzichten. Wat zijn de gronden voor toepassing van de schuldsaneringsregeling? Wanneer komt iemand daarvoor in aanmerking? Welke wetsregels gelden, en welke procesreglementen? Hoe is bij een natuurlijk persoon de verhouding tussen faillissement schuldsanering (WSNP)? Welke regels gelden bij verzet c.q. hoger beroep bij de schuldsaneringsprocedure. Welke spoedmaatregelen kunnen worden genomen? Wat zijn de rechten en verplichtingen van de bewindvoerder? Kan de schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigd worden? Wat zijn de gevolgen van een geslaagde schuldsanering? Veel praktijkvragen en lagere rechtspraak worden in detail besproken. De schuldsaneringsprocedure roept altijd al vragen op. Vrij recent zijn daarbij gekomen spoedmaatregelen die de rechter kan treffen of het opleggen aan schuldeisers van een dwangakkoord. Ook vraagt telkens weer aandacht of de schuldenaar wel te goeder trouw is, wat zijn verplichtingen zijn, de rol van de bewindvoerder en de verhouding tussen schuldsanering en faillietverklaring. Het boek in als onderdeel van een serie van 10 delen Insolventierecht (ca. 3500 pagina's) een systematische en diepgaande behandeling van wetgeving, rechtspraak, door rechtbanken gehanteerde procesreglementen en literatuur uit wetenschap en praktijk. De serie en het boek is in Nederland zonder precedent.

Lees meer

€94,17
Verzekering ter beurze (eBook) Verzekering ter beurze,  

De coassurantiemarkt. Het is al 400 jaar typerend voor de Nederlandse manier van verzekeren. Grootzakelijke risico's worden hierbij gezamenlijk gedragen door samenwerkende partijen, bijeengebracht op de assurantiebeurs. Toch staat de praktijk van coassurantie niet stil. Met name de laatste jaren worden gekenmerkt door impactvolle veranderingen die de toekomst van de zakelijke verzekeringsmarkt op scherp zetten. De fysieke marktplaatsen bestaan niet meer. Assurantiemakelaars zetten steeds vaker volmachten en"pools"op, waarmee de traditionele grenzen vervagen. Verzekering ter beurze behandelt het geheel aan juridische bepalingen en kwesties relevant voor de coassurantiemarkt. Het werpt hierbij ook een noodzakelijke blik in de toekomst. Hoe zal het samenspel tussen makelaars en verzekeraars zich ontwikkelen? Verschuift de kerntaak van de zakelijke verzekeringsmarkt van leverancier naar adviseur? En speelt verzekerenüberhaupt nog wel een rol van betekenis in de wereld van morgen? Coassurantie uitgelegd In deze uitgave schijnen diverse specialisten hun licht op hedendaagseén toekomstige werking van de Nederlandse coassurantiemarkt. Het biedt houvast aan makelaars en verzekeraars werkzaam in de zakelijke assurantiewereld. Daarnaast vindt u in deze vernieuwde tweede editie nu ook verdieping omtrent: · herverzekeringen · brandschade · transportbranche · sanctiewetgeving

Lees meer

€94,17
Openbare Orde en Veiligheid (eBook) Openbare Orde en Veiligheid,  

Handhaving van de openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing en terrorismebestrijding zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Wanneer u met de juridische kant hiervan van doen hebt is Tekst&Commentaar Openbare Orde en Veiligheid onmisbaar. De nieuwe, 5e druk verzekert u van alle relevante wet- en regelgeving en geeft u daarbij heldere uitleg. Tekst&Commentaar Openbare Orde en Veiligheid biedt u een uitgekiende verzameling van wettelijke regelingen die betrekking hebben op handhaving van de openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing, terrorismebestrijding en wetgeving over de organisaties in de veiligheidszorg. Deze wetgeving is van belang voor gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, brandweer, veiligheidsregio#s, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), inlichtingen- en veiligheidsdiensten, departementen en vele andere organisaties. U vindt altijd snel het antwoord op uw vragen doordat onze topauteurs de wet- en regelgeving hebben voorzien van glasheldere en compacte commentaren, waarin zij richtinggevende jurisprudentie hebben verwerkt. De 5e druk van Tekst&Commentaar Openbare Orde en Veiligheid is ingrijpend gewijzigd en meer dan ooit op de praktijk gericht. De uitgave is volledig bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017 en biedt u daarmee de allerlaatste stand van zaken. Nieuw opgenomen zijn onder meer: #Art. 151d Gemeentewet t.a.v. woonoverlast #Circulaire Bewaking en Beveiliging van personen, objecten en diensten 2015 #Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding #Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Lees meer

€310,49
Complexiteit (eBook) Complexiteit, J.H. Holland

Stephen Hawking zei ooit:"Complexiteit is de wetenschap van de 21ste eeuw."Die uitspraak illustreert het belang van dit begrip goed. Of het nu gaat over het internet of over marktregulatie, over het klimaat of over epidemieën, over verkeersinfarcten of over het weer: ze kunnen allemaal worden omschreven als een complex systeem, waarin een veelvoud aan componenten op elkaar inwerkt, binnen en tussen diverse niveaus. Complexe systemen vereisen een eigen benadering, met eigen concepten en theorieën. In dit Elementaire Deeltje neemt een van de grootste namen op dit gebied, John H. Holland, de belangrijkste begrippen en achtergronden van complexiteit onder de loep. Wat deze overkoepelende kijk op complexiteit aantrekkelijk maakt is dat ze van toepassing is op uiteenlopende gebieden, zoals de natuurwetenschappen, de informatica en de sociale wetenschappen. Een prachtige compacte introductie in een nieuwe wetenschappelijke kijk op de werkelijkheid! - Sander Bais, emeritus hoogleraar Theoretische Natuurkunde en auteur van o.a. De sublieme eenvoud van relativiteit en Natuurwetten

Lees meer

€4,99
Boom basics aanbestedingsrecht (eBook) Boom basics aanbestedingsrecht, Pieter Kuypers

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis! De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Lees meer

€9,99
Springende punten (eBook) Springende punten,  

Liber amicorum aangeboden aan Paul van Amersfoort ter gelegenheid van het einde van zijn loopbaan van ruim 40 jaar in het belastingrecht. De bijdragen aan de bundel lopen uiteen, maar cirkelen vrijwel allemaal om de thema#s die hem op een of andere wijze na aan het hart liggen. Zo bevat de bundel verscheidene opstellen over het formele belastingrecht. Andere bijdragen gaan bijvoorbeeld over de medewerking van de burgerij aan het opleggen van aanslagen, de invloed van Blockchaintechnologie op - onder meer - het ordentelijke verloop van de belastingheffing, de geheimhoudingsplicht bij een derdenonderzoek, en navordering van de weinig of ten onrechte niet geheven belasting. Verder gaan auteurs in op (de toepassingsvoorwaarden van) fraus legis, een populair onderwerp, en de inbedding van dit leerstuk in het bredere perspectief van de maatschappelijke opvattingen over het ontgaan van belasting. In verschillende bijdragen draait het om het optreden van de inspecteur. Zijn #acteren# zal bij voorkeur magistratelijk, althans ten minste rechtsstatelijk moeten zijn, maar uitgesloten is niet dat in zijn naam ook wel eens onrecht wordt bedreven. Enkele bijdragen handelen over belastingrechtspraak, de beginselen, zoals de goede procesorde, en regels die in dit domein figureren of gaan over de rol van de belastingrechter. De bundel bevat ook bijdragen die over de (institutionele) vormgeving van de belastingrechtspraak gaan. Dat ook het onderwerp rechtsvinding niet onbelicht is gebleven, zal niet verbazen, gelet op zijn belangstelling voor dit thema. De bundel bevat bovendien een bijdrage die de wetgever in overweging geeft de wet te wijzigen. Het materiële belastingrecht mag eveneens op aandacht rekenen.

Lees meer

€45,60
Opgeruimd leven (eBook) Opgeruimd leven, Eva Brumagne

Voel je je soms zo overweldigd door je leven dat je niet toekomt aan wat je echt graag doet? In Opgeruimd leven zet Eva Brumagne je op weg om tijd en balans in je leven te scheppen. Dat kan alleen als je keuzes maakt en je goed organiseert: van ontspullen over bullet journals maken tot technologie voor jou laten werken. Eva's praktische oefeningen en concrete tips dagen je uit om je leven in handen te nemen, zodat je je tijd kunt invullen zoals jij dat echt wilt."Dit is het boek dat ik zelf had willen lezen toen ik verzoop in mijn leven met drie kinderen en een drukke baan. Ik schrijf het nu zelf, voor alle vrouwen en mannen die worstelen met de combinatie van betaald en onbetaald werk, zorg en zelfzorg." Volg de roadmap en bereik orde in je huis, op je werk en in je hoofd!

Lees meer

€12,99
Complexiteit (eBook) Complexiteit, John Holland

Stephen Hawking zei ooit:"Complexiteit is de wetenschap van de 21ste eeuw."Die uitspraak illustreert het belang van dit begrip goed. Of het nu gaat over het internet of over marktregulatie, over het klimaat of over epidemieën, over verkeersinfarcten of over het weer: ze kunnen allemaal worden omschreven als een complex systeem, waarin een veelvoud aan componenten op elkaar inwerkt, binnen en tussen diverse niveaus. Complexe systemen vereisen een eigen benadering, met eigen concepten en theorieën. In dit Elementaire Deeltje neemt een van de grootste namen op dit gebied, John H. Holland, de belangrijkste begrippen en achtergronden van complexiteit onder de loep. Wat deze overkoepelende kijk op complexiteit aantrekkelijk maakt is dat ze van toepassing is op uiteenlopende gebieden, zoals de natuurwetenschappen, de informatica en de sociale wetenschappen. Een prachtige compacte introductie in een nieuwe wetenschappelijke kijk op de werkelijkheid! - Sander Bais, emeritus hoogleraar Theoretische Natuurkunde en auteur van o.a. De sublieme eenvoud van relativiteit en Natuurwetten

Lees meer

€4,99
In the shadow of the judge (eBook) In the shadow of the judge, Nina Leonie Holvast

In recent years the notion of the judge as an autonomous decision-maker has been increasingly challenged. Correspondingly, research has expanded to study the influence of various agents on judicial decision-making; however, some of these agents still receive little attention from the academic community. This book focuses on one such agent: the judicial assistant. Based on fieldwork conducted at two Dutch district courts, In the shadow of the judge discusses the involvement of judicial assistants in judicial decisionmaking and the potential consequences of their involvement on the adjudication process. By demonstrating the multifaceted involvement of these assistants and their influence on the judgments, the author highlights the necessity for a clearer understanding of this topic - particularly in a civil law context.

Lees meer

€44,99
Municipal disorder policing (eBook) Municipal disorder policing, Teun Eikenaar

The policing landscape in the Netherlands has changed considerably over the past three decades; now various new uniformed officers share patrolling duties with the traditional police. This book is about one of the most prominent groups of these recent surveillance professionals: the municipal officers. It discusses how this profession has changed over time, how municipal officers act in public places, and how these new officers view their work. Through a rich yet compact analysis, the author shows that the emergence of this new occupational group can be understood as being the result of a focused (political) approach to citizens' annoyances, concerns and fears. The book also demonstrates that the work of these officers is a unique Dutch phenomenon, partly defying theories of disorder policing developed in other countries. This study will appeal to readers with an interest in plural policing or policies on urban disorder, as well as to those interested in how local governments respond to their citizens' concerns.

Lees meer

€41,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het