Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

De vrijheid van de wil (eBook) De vrijheid van de wil, Arthur Schopenhauer
€8,99€4,99
Actieprijs t/m 30 april

Lees meer

Ubuntu (eBook) Ubuntu, Mogobe Ramose
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 30 april

Lees meer

Stilte (eBook) Stilte, Nhat Hanh
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 30 april

Lees meer

En je zult spinazie eten (eBook) En je zult spinazie eten, Jan Knol
€7,99€4,99
Actieprijs t/m 30 april

Lees meer

Vrede kun je leren (eBook) Vrede kun je leren, David van Reybrouck
€7,99€5,99
Actieprijs t/m 30 april

Lees meer

Aldus sprak Zarathoestra (eBook) Aldus sprak Zarathoestra, Nietzsche
€8,99€4,99
Actieprijs t/m 30 april

Lees meer

Voorbij goed en kwaad (eBook) Voorbij goed en kwaad, Friedrich Nietzsche
€7,99€5,99
Actieprijs t/m 30 april

Lees meer

eBooks in Religie & Spiritualiteit

Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden (eBook) Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden, Jan Knol

Spinoza's filosofie is fascinerend en hoogst actueel. Het gaat bij Spinoza om een nieuw godsbesef, waarvoor hij in zijn eigen tijd werd verketterd maar dat in onze dagen heel modern aandoet. Uit dat godsbesef leidt Spinoza op inventieve en systematische wijze allerlei...

Lees meer

€8,99€4,99
De vrijheid van de wil (eBook) De vrijheid van de wil, Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1788-1860) is een van de meest literaire filosofen, zowel vanwege zijn stilistische kwaliteiten als vanwege zijn belezenheid in de wereldliteratuur. Zijn verhandelingDe vrijheid van de wil is geschreven in een heldere stijl en verschaft de lezer een...

Lees meer

€8,99€4,99
Ubuntu (eBook) Ubuntu, Mogobe Ramose

De Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose schreef het klassieke werk over ubuntu. Deze Afrikaanse filosofie verandert onze kijk op taal, politiek, religie, het rechtssysteem, onze omgang met de aarde en elkaar. Zij laat ons de wereld als totaal nieuw ervaren. Vanuit ubuntu,...

Lees meer

€9,99€4,99
Stilte (eBook) Stilte, Nhat Hanh

In `Stilte legt Thich Nhat Hanh uit hoe we kunnen leren luisteren naar de stilte. Door de stilte wordt ons leven rijker en harmonieuzer, met meer aandacht voor verbinding met onszelf, met anderen, met de dagelijkse wereld om ons heen en met de natuur. Thich Nhat Hanh...

Lees meer

€9,99€4,99
Het schandaal van de filosofie (eBook) Het schandaal van de filosofie, Henri Oosthout

Henri Oosthout toont ons in Het schandaal van de filosofie wat filosofische scepsis betekent: het is een twijfel, een opschorting van oordeel op beredeneerde gronden. De lezer wordt in dit magistrale standaardwerk over het scepticisme meegenomen in de ontwikkeling van deze...

Lees meer

€12,99
Kleine filosofie van de digitale onthouding (eBook) Kleine filosofie van de digitale onthouding, Hans Schnitzler

Wat gebeurt er als je offline gaat in een wereld die altijd online is? Als je je telefoon opzijlegt, wat komt er dan voor in de plaats? Heb je nog vrienden? Besta jeüberhaupt nog? Filosoof Hans Schnitzler gaat in gesprek met millennials die een digitale detox hebben ondergaan....

Lees meer

€9,99€5,99

Nieuwe eBooks

Lena haar pad (eBook) Lena haar pad, Lena Kerkhof

Lena, een nuchtere meid die net zoals zoveel mensen loopt te stoeien met de invulling van haar leven, ziet het niet meer zitten. Alles lijkt te mislukken. Tot ze op een dag opeens merkt dat ze contact heeft met haar spirituele begeleider, haar gids. Vanaf op moment gaat zij een geweldige ontwikkeling in. Ze krijgt lessen voorgeschoteld van haar gids en wordt zich zo bewust gemaakt van haar emoties, gevoelens en angsten. Ze leert hoe ze deze een plekje kan geven om vervolgens aan deze angsten voorbij te stappen en eindelijk de echte liefde te ervaren. De liefde die ze zo had gemist. Ze leert te luisteren naar haar hart en begint te proberen om haar hartenwensen in vervulling te laten gaan. Haar angsten veranderen langzaam in liefde! Om dit te leren krijgt ze alledaagse zaken voorgeschoteld waarbij haar bewust gemaakt wordt hoe ze hier normaal gesproken op reageert. Haar gids helpt hiermee en geeft mooie adviezen, tips en liefdevolle boodschappen. Maar is het eigenlijk wel haar gids die ze hoort of is het iemand anders... Een verhaal over verlichting, maar dan op een aardse manier en toepasbaar voor iedereen.

Lees meer

€3,99
Over dialoog (eBook) Over dialoog, David Bohm

Door onze gedachten te onderzoeken en in dialoog te gaan, kunnen we een andere wereld creëren. Filosoof David Bohm toont in ‘Over dialoog’ helder aan dat inzicht in het proces van ons denken de enige manier is om problemen bij de wortel aan te pakken. Want als we problemen willen oplossen met dezelfde gedachten als waarmee we ze creëren, ontstaan er juist nieuwe. ‘Over dialoog’ laat zien hoe we ons op een compleet nieuwe manier kunnen verhouden tot onszelf, medemensen en de wereld waarin wij leven.

Lees meer

€9,99
De verboden waarheid (eBook) De verboden waarheid, Yana Dijkstra

Een jongeman met uitzonderlijke gaven maakt dit avontuur mogelijk, wat je door eigen verkregen inzichten nooit meer zult vergeten. Ook maak je in dit deel kennis met zijn moeder, een bijzondere vrouw die het vertrouwen in onvoorwaardelijke liefde nooit is verloren, ondanks een diep ingrijpend trauma wat ze heeft opgelopen in haar jeugd. Tevens ontmoet je een wonderlijke oude man die op een ander continent woont. Met zijn blinde ogen ziet hij meer dan anderen met gezonde ogen, die samen met de begaafde jongeman grenzen overschrijdende mogelijkheden mogelijk maken. Waarbij tijd en ruimte geen enkele rol meer spelen. En als laatste ontmoet je een man, die met een diep weggestopt geheim moet leven, tot hij na een lange reis een zeldzame ontmoeting krijgt, wat zijn hele leven veranderd. Dan volgt de grote magische, elke logica tartende sprong, waarin je meegevoerd wordt in het tweede deel van deze trilogie: DE BRON VAN ALLES. Waarin je nog meer de diepte in wordt gesleurd en vastgeroeste ideeën gestript en omgevormd worden tot nooit eerder inzichten.

Lees meer

€9,99
The Samatic Scripture (eBook) The Samatic Scripture, Peter C Prins

The Samatic Scripture is a philosophical movement of the first magnitude. A new belief system based on Indulgence. We are living in an era of intellectual awareness unlike any the world has ever seen. This book has the potential to change your life. It is an evolutionary work, written with elegance. If you look within these pages and see yourself; If you find its principles to be those you’ve lived; If you feel the sense of homecoming, then you will have discovered The Samatic Doctrine. Samatic is a serious alternative to the doctrine of organized religions. Humans can no longer evolve on a physical level, but it is possible to evolve on a psychological level. Why does human lifeexist on earth? Does everything that happens have to have a cause? Is everything that happens predetermined? Is there free will? In this you will find truth and fantasy, each is necessary for the other to exist. I invite you to follow me, take a step in my direction.

Lees meer

€4,99
Tot Gods eer (eBook) Tot Gods eer, Marcel Barnard

Er verandert veel in de kerk: er wordt geëxperimenteerd, gepionierd en veel gediscussieerd. Door dit alles is er voor veel gemeentes verwarring als het gaat om de liturgie. Dit was voor de Protestantse Kerk reden om liturgie op haar agenda te zetten. De liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op verzoek van de kerkleiding een gespreksboek, voor predikanten, kerkenraden en gemeenteleden. In dit boek, beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe, en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordtgevoed. Marcel Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika, en hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit.

Lees meer

€3,99
Waarom boeddhisme werkt (eBook) Waarom boeddhisme werkt, Robert Wright

Wij mensen zijn niet gauw tevreden. Dat is ook helemaal niet de bedoeling; de evolutie heeft ervoor gezorgd dat onze geest vatbaar is voor allerlei illusies en frustraties. Angst, hebzucht, depressie - ze zitten ingebakken in onze natuur. Niemand weet dat beter dan Robert Wright, die in zijn universitaire carrière al jaren onderzoekt hoe de evolutionaire psychologie een verklaring kan geven voor onze mentale problemen. Maar in Waarom boeddhisme werkt beschrijft hij ook de oplossing ervoor. En die ligt niet bij Darwin, maar bij Boeddha. De eeuwenoude methoden van het boeddhisme blijken namelijk een geweldig medicijn tegen de mankementen van de menselijke geest. Wright baseert zijn verhaal op persoonlijke ervaringen, op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en op de oudste wijsheden. Op een humoristische en eerlijke manier laat hij zien dat de radicale ideeën van het boeddhisme ons kunnen helpenom de wereld en onszelf te begrijpen, en zo een gelukkiger leven te leiden. Robert Wright gaf les in religie en psychologie aan de universiteiten van Princeton en Pennsylvania, en doceert tegenwoordig aan het Union Theological Seminary. Zijn vorige boek, The Evolution of God, werd genomineerd voor een Pulitzerprijs.'Wrights boek is uitdagend, informatief en in veel opzichten zeer bevredigend.' - the new york times'Ook al ben ik katholiek, dit boek heeft me niet onberoerd gelaten. De bergen aan psychologisch onderzoek, verhelderd door Wrights grappige en soms zoekende persoonlijke bespiegelingen, hebben me overtuigd om vroeger op te staan dan mijn kinderen en te mediteren.' - national review'Wrights combinatie van theoretische ambitie en bescheiden en grappige confidenties levert een unieke prestatie op, in plaats van een uit formules bestaand"doe"-boek is het een fascinerend"probeer-het-eens-het-kan-geen-kwaad"-boek.'- the atlantic'Een sublieme prestatie.' - adam gopnik, the new yorker

Lees meer

€11,99
Het volk in de grot (eBook) Het volk in de grot, René ten Bos

Denker des Vaderlands René ten Bos ontwikkelt op eigenzinnige wijze een nieuwe visie op de tegenstelling tussen volk en elite. In Plato's beroemde allegorie van de grot wordt het volk door de ontwikkelde mens aangespoord om de grot te verlaten en naar buiten te treden om zichzelf te verlichten. Ten Bos denkt echter dat het volk er helemaal geen behoefte aan heeft om de grot te verlaten, en stelt dat het klassieke ideaal van de paideia (het ontwikkelen van de mensen die we nu'het volk' noemen) altijd al hopeloos is geweest. Want de elite kan wel vinden dat het volk uit de grot moet komen om zijn geest te ontwikkelen, maar het is de vraag of het aanbod van de verlichte geest wel aantrekkelijk genoeg is. Is het niet te abstract of te intellectualistisch? Willen we begrijpen wat het volk is en wat het wil, dan hebben we volgens Ten Bos een radicale speleologie nodig. We moeten ons verdiepen in de grotbewoners, wat niet wil zeggen dat we moeten worden zoals zij. De analyse in Het volk in de grot leidt naar een duiding van de kloof tussen wetenschap en maatschappij. Uiteindelijk gaat het Ten Bos om de vraag in hoeverre wetenschap bevrijdend kan zijn.

Lees meer

€12,50
De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme (eBook) De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme, Willem Jacobs

In De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme onderzoekt Willem Jacobs de achtergronden van de ziekte van Lyme en doet hij een oproep tot verdieping. Want de ziekte begint binnen onze westerse cultuur een epidemie te worden, met ernstige proporties. Ernstig, omdat veel Lymepatiënten helemaal niet kunnen genezen en de ziekte bij hen chronisch wordt. Willem Jacobs kijkt kritisch naar de huidige behandeling, zowel regulier en alternatief. Ook stelt hij vragen die medisch niet erg gangbaar zijn. Welke mensen krijgen Lyme? Hoe hangt hun aard en karakter samen met de ziekte? Wat voor een type ziekte is het eigenlijk? Hij gaat in op hoe deze agressieve ziekte, nog maar kort geleden (in de jaren'70 van de vorige eeuw) is ontstaan. Door deze vragen te stellen wordt duidelijk dat Lyme ook een andere'dimensie' dan alleen een lichamelijke heeft. Om Lyme te kunnen begrijpen en te kunnen behandelen moeten we de ziekte ook spiritueel opvatten. Daar komt nog bij dat Lyme op een intensieve manier met geestelijke veranderingen in onze tijd samenhangt. Om chronische Lyme goed te kunnen behandelen - en in de toekomst te kunnen voorkomen - zal volgens Willem Jacobs, veel in de behandeling - die tot nu toe altijd alleen op het fysieke lichaam gericht was - moeten veranderen.

Lees meer

€9,99
Levenskracht&levensvragen (eBook) Levenskracht&levensvragen, Tobias Reijngoud

Levenskracht en levensvragen van Tobias Reijngoud bevat tien prachtige interviews met bekende en minder bekende Nederlanders over‘de vragen van het leven’. “Toen ik aan het boek begon was is 45 jaar en worstelde met die typische vragen die rond die leeftijd opkomen. Waar gaat het eigenlijk om in het leven? Wat is werkelijk van waarde? Wat geeft mijn leven betekenis? Ik besloot met deze vragen bij mensen langs te gaan dieover meer levensjaren en levenservaring beschikken dan ik, en vooral mensen die ik een zekere wijsheid toedicht. De keuze van geïnterviewden was intuïtief. Van een aantal was ik tijdens eerdere ontmoetingen onder de indruk geraakt, van anderen las ik boeken die me intrigeerden of woonde ik lezingen bij die naar meer smaakten. De interviews vonden plaats in een periode van anderhalf jaar. Toen ze achter de rug waren, bleken mijn ‘mid-life-vragen’ niet verdwenen. Dat is ook niet zo vreemd natuurlijk, want op vragen naar de betekenis van het leven bestaat nu eenmaal geen klip-en-klaar antwoord. Toch zetten de gesprekken me tamelijk resoluut op een spoor. Een spoor voor het leven”.

Lees meer

€9,99
Jesaja (eBook) Jesaja, Samuel Kriekaard

Jesaja is een van de bekendste profeten uit de Bijbel. Hij wordt ook wel de'evangelist van het Oude Testament' genoemd. De Heere riep Jesaja om Zijn Woord tot het volk Israël te brengen. Door deze opdracht werd de profeet een lastdrager. We ontmoeten Jesaja in dit boek op verschillende momenten: soms is hij bang, soms gaat hij gebukt onder een grote last. Maar de profeet mag ook woorden van troost spreken. In zijn leven liggen geestelijke en praktische lessen voor jongeren en volwassenen. Jesaja. Evangelist van het Oude Testament is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook als leidraad voor verenigingen.

Lees meer

€8,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het