Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

De regels van het spel (eBook) De regels van het spel, David Papineau
€12,99€6,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

Bij je verstand blijven (eBook) Bij je verstand blijven, Philipa Perry
€7,99€4,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

Waarom de Chinezen de tijd mee hebben (eBook) Waarom de Chinezen de tijd mee hebben, Christine Cayol
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

Gebruik je innerlijke kracht (eBook) Gebruik je innerlijke kracht, Louise Hay
€12,99€8,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

Als de liefde voorbij is (eBook) Als de liefde voorbij is, Jan Drost
€12,99€4,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

Denken geneest (eBook) Denken geneest, Albert Kitzler
€14,99€4,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

De kracht van het nu in de praktijk (eBook) De kracht van het nu in de praktijk, Eckhart Tolle
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

Ouder worden (eBook) Ouder worden, Anne Karpf
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

Alleen zijn (eBook) Alleen zijn, Sarah Maitland
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

eBooks in Religie & Spiritualiteit

Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met i (eBook) Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met i, Daniel Klein

Als jongeman hield Daniel Klein een schriftje bij met korte citaten en levenslessen van grote filosofen, voorzien van eigen commentaar. Op gevorderde leeftijd vindt hij het schriftje terug. Hij raakt opnieuw geïnspireerd door deze denkers en door wat ze te melden hebben...

Lees meer

€9,99€4,99
De regels van het spel (eBook) De regels van het spel, David Papineau

‘De regels van het spel’ van docent filosofie David Papineau is een grappig, slim en inzichtelijk boek dat je op een andere manier naar sport laat kijken. Waarom werken wielrenners uit verschillende ploegen samen bij een ontsnapping? Waarom kan een toptennisser toch...

Lees meer

€12,99€6,99
Dwalen in het antropoceen (eBook) Dwalen in het antropoceen, René ten Bos

Een van de'hotste' academische onderwerpen verklaard voor een breed publiek door Nederlands origineelste denker. Het antropoceen is de in de wetenschap steeds courantere naam van het tijdperk waarin de mens als eerste soort invloed uitoefent op het klimaat,...

Lees meer

€12,50
Over politieke correctheid (eBook) Over politieke correctheid, Gerben Bakker

Het verwijt van politieke correctheid is alomtegenwoordig in het publieke debat, maar wat betekent het eigenlijk precies? Waar komt het vandaan, en wat zijn de gevaren? De islam, immigratie, slavernijverleden, Zwarte Piet: over vele gevoelige onderwerpen kunnen mensen...

Lees meer

€13,50
Oswald Spengler (eBook) Oswald Spengler, Frits Boterman

Frits Botermans diepgravende studie is de sleutel tot Oswald Spengler en diens De ondergang van het avondland Oswald Spengler beleefde in 2017 een ware revival met de verschijning van de eerste Nederlandse vertaling van zijn magnum opus: De ondergang van het Avondland....

Lees meer

€20,00
Het tijdperk van de tovenaars (eBook) Het tijdperk van de tovenaars, Wolfram Eilenberger

InHet tijdperk van de tovenaars wekt Wolfram Eilenberger deze jaren tot leven: het decennium tussen levenslust en economische crisis, ná de Eerste Wereldoorlog en vóór het opkomende nationaalsocialisme en Europese fascisme. Hij vertelt over de pijlsnelle opkomst van...

Lees meer

€14,99

Nieuwe eBooks

Over politieke correctheid (eBook) Over politieke correctheid, Gerben Bakker

Het verwijt van politieke correctheid is alomtegenwoordig in het publieke debat, maar wat betekent het eigenlijk precies? Waar komt het vandaan, en wat zijn de gevaren? De islam, immigratie, slavernijverleden, Zwarte Piet: over vele gevoelige onderwerpen kunnen mensen politiek correct zijn. Het begrip politieke correctheid verschijnt in typerende discussies tussen de'bestuurlijke kaste' en de'verontwaardigde burger'. Dat het verwijt van politieke correctheid zo sterk de toon zet in het publieke debat, maakt het lastiger om te achterhalen wat de term nu precies betekent. Iedereen heeft er wel een idee bij, maar waar het voor de een een gebrek aan ruggengraat is, is het voor de ander een fatsoensnorm. Volgens Gerben Bakker en Gert Jan Geling is het noodzakelijk om het argument en de aard van politieke correctheid beter te begrijpen. Waar komt het vandaan, en wat zegt de uitgebreide aanwezigheid van politieke correctheid over onze eigen tijd? De betekenis wordt gestuurd door de waan van de dag, maar als we het verschijnsel beter en in een breder perspectief doorgronden, kunnen we bepalen of politieke correctheid werkelijk een risico is voor het vrije denken. Het voorwoord bij Over politieke correctheid is geschreven door Boris van der Ham, acteur, publicist en voorzitter van het Humanistisch Verbond. Het nawoord is van de hand van filosoof, rechtsgeleerde en publicist Paul Cliteur."Een welkome en originele studie over wat je wel en niet mag zeggen en vinden in het openbaar. Een onmisbaar overzicht van de discussie in Nederland in deze eeuw. Met verklaringen en bespreking van de Amerikaanse invloeden." - Henri Beunders, Hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie, Erasmus Universiteit Rotterdam"Gerben Bakker en Gert Jan Geling tonen overtuigend aan hoezeer het politiek correcte denken schadelijk is voor de open samenleving." - Dirk Verhofstadt, Professor Media en Ethiek, Universiteit Gent

Lees meer

€13,50
Mag het iets meer zijn? (eBook) Mag het iets meer zijn?, Tom Zwaenepoel

In dit boek wordt onderzocht welke rol het geloof in het leven van jonge mensen kan spelen. Wie of Wat is God voor hen? Is Hij louter de verpersoonlijking van ethische waarden of is er ook sprake van een persoonlijke Godsrelatie? Hoe staan jongeren tegenover de Bijbelverhalen, het gebed en de Kerk? Welke verwachtingen hebben leerlingen van godsdienstlessen? Beschouwen ze de toenemende aanwezigheid van moslimjongeren als een uitnodiging tot dialoog of als een bedreiging van de eigen identiteit? Hoe kan de Kerküberhaupt het geloof dichter bij de jongeren brengen? Kortom: mag het iets meer zijn?Behalve jongeren komen in dit boek ook volwassenen aan het woord die verbonden zijn met de wereld van opgroeiende jongeren en jong volwassenen. Hilde Crevits, Sven Gatz, Rik Torfs, Anne De Paepe, Lieven Boeve, Raymonda Verdyck, schooldirecties en godsdienstleerkrachten spreken over hun verwachtingen en bezorgdheden. Ook alle Vlaamse bisschoppen, jeugdbewegingen, jongerenpastoraal, geloofsgemeenschappen en vertegenwoordigers van onder meer De Ark Gemeenschap, Estas, Yot, Ode werden gepolst naar hun kijk op jongeren.

Lees meer

€17,99
Quaestiones de ente (eBook) Quaestiones de ente, Petrus Thomae

Editio princeps of Peter Thomae's De ente It is generally acknowledged by historians of philosophy that medieval philosophers made key contributions to the discussion of the problem of being and the fundamental issues of metaphysics. The Quaestiones de ente of Peter Thomae, composed at Barcelona ca. 1325, is the longest medieval work devoted to the problem of being as well as the most systematic. The work is divided into three parts: the concept of being, the attributes of being, and the descent of being. Many of the philosophical tools that Peter pioneered in this work, such as the distinction between objective being and subjective being, and various modes of quiddities and abstraction, were adopted by later thinkers and discussed up to the eighteenth century. Apart from defending and further extending Scotistic doctrine, one of Peter's achievements in the De ente is to fully reconcile Scotistic univocity with the traditional doctrine of the analogy of being. In addition to the critical edition, the present volume also contains a detailed introduction and study of the philosophy and the manuscripts of the De ente, with an appendix containing the question on univocity by Francis Marbres (John the Canon), who copied extensively from the De ente.

Lees meer

€150,00
Geestelijke brieven (eBook) Geestelijke brieven, Anne Dutton

Al zo'n 250 jaar worden de geestelijke brieven van de godvruchtige Anne Dutton (1692-1765) met veel stichting gelezen en herlezen door duizenden christenen in de Angelsaksische wereld. De eenvoudige, inhoudsvolle brieven van Dutton zijn gericht aan vrienden en bekenden en bevatten veel geestelijk en praktisch onderwijs voor onbekeerden, kleinen en groten in de genade. Geestelijke brieven is een vertaling De calvinistische dichter en schrijfster Anne Dutton (1692-1765) is van Engelse komaf. Zij schreef tientallen gedichten, hymns en boeken en correspondeerde met tal van christenen, waaronder de bekende theologen George Whitefield en John Wesley

Lees meer

€14,99
Parelduiken (eBook) Parelduiken, Marga Haas

Parelduiken van Marga Haas bevat 52 korte overwegingen– een voor elke week op het ritme van het jaar. De auteur presenteert oude bijbelteksten zo fris en sprankelend dat ze mensen van nu op een nieuwe manier aanspreken. Ze laat zich daarbij inspireren door meditatie, de christelijke mystieken en de deuken en barsten die zij in haar eigen leven opliep.De overwegingen geven stof tot nadenken en vragen erom herlezen te worden.

Lees meer

€6,99
Liefdesdwang (eBook) Liefdesdwang, Willem Teellinck

Het boekje Liefdesdwang () is een kort traktaat van de nadere reformator Willem Teellinck (-). Hij schreef het na een preek over Korinthe ::'De liefde van Christus dringt ons.' Het boekje beschrijft de liefde van Christus en de door Hem gewerkte wederliefde in het hart van Gods kinderen. Deze wederliefde is niet alleen een zaak van het hart, maar wordt ook zichtbaar in het onderhouden van Christus' instellingen. Het gaat om een innige geloofsomgang met de Heereén een levenswandel die daarmee overeenkomt. Door het hele boekje heen klinkt de oproep om te staan naar de liefde van Christus. Zo komt de dringende vraag op ons af of we werkelijk een christen zijn. Daarom is deze uitgave hoogst actueel.

Lees meer

€9,99
Als een ster is Hij verschenen (eBook) Als een ster is Hij verschenen, Andre F. Troost

Als een ster is Hij verschenen van André F. Troost biedt een bundeling van recent geschreven teksten voor de tijd van advent en kerst, voor jong en oud. Korte en iets langere verhalen, afgewisseld door nieuwe en eerder ontstane liedteksten, die ook uitstekend als gedicht kunnen worden (voor)gelezen. Vooral in de poëtische bijdragen licht de ster van de geboren Verlosser steeds weer op.

Lees meer

€6,99
Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd (eBook) Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd, K. Blei

Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd van Karel Blei laat zien hoe de Duitse en Europese geschiedenis van die eeuw– de Eerste Wereldoorlog, de opkomst van Hitler, de Duitse kerkstrijd – doorklinkt in het theologisch werk van Barth, die zich tegen het nationaalsocialisme verzette en na de Tweede Wereldoorlog de vanzelfsprekendheid bekritiseerde waarmee het Westen zich liet meeslepen in de Koude Oorlogretoriek.De Zwitser Karl Barth (1886-1968) was een van de grootste theologen van de twintigste eeuw. Een mooi, toegankelijk overzichtswerk voor iedereen die Barth nader wil leren kennen.

Lees meer

€19,99
Geen God dan de Here (eBook) Geen God dan de Here, Bernhard Reitsma

Geen God dan de Here van Bernhard Reitsma bevat bijbelstudies rond het thema‘omgang met moslims’. Iedereen heeft zo z’n gedachten over de islam. Is de islam nu een bedreiging voor Nederland of een juist een verrijking van de samenleving? Staan christenen en moslims in een seculiere wereld zij aan zij of tegenover elkaar? Deze bijbelstudie-uitgave wil christenen inspireren om met Gods ogen naar moslims te kijken en hen stimuleren om na te denken over hun roeping in een multireligieuze wereld. Alleen zo kan de liefde van Christus, de ene God, hun houding bepalen. Met gespreksvragen voor kringen.

Lees meer

€5,99
Aan het sterfbed (eBook) Aan het sterfbed, Korine van Veldhuijsen

Aan het sterfbed, naasten vertellen over een overlijden dat hen diep heeft geraakt van Korine van Veldhuijsen is een prachtig, intiem boek over de dood. Vele boeken gaan over bijzondere manieren van doodgaan of bijna-doodervaringen. Maar ruim 95% van alle mensen gaat heel gewoon of natuurlijk dood. Over die stervensprocessen gaat dit boek. Het zijn verhalen van naasten over een overlijden dat hen diep heeft geraakt, opgetekend door Korine van Veldhuijsen. Verhalen van ouders, grootouders, kinderen, verzorgenden, medewerkers van een hospice of een ziekenhuis. Over hun zonen, dochters, vaders, moeders, broers, zussen, gasten en patiënten. Van een plotselinge dood tot een langdurig ziekbed en vanuit diverse culturele achtergronden. Ieder verhaal is een pareltje. Ieder verhaal is troostend en aangrijpend. Ieder verhaal is bijzonder. Dit is geen boek om in één ruk uit te lezen, maar om er telkens weer bij te pakken als je hetnodig hebt.

Lees meer

€9,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het