Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

De kleine Engels voor Dummies (eBook) De kleine Engels voor Dummies, Gail Brenner
€7,99€3,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Wij zijn ons brein (eBook) Wij zijn ons brein, Dick Swaab
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 juli

Lees meer

Elektronica voor Dummie (eBook) Elektronica voor Dummie, Cathleen Shamieh
€23,99€11,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

De kleine Wiskunde voor Dummies (eBook) De kleine Wiskunde voor Dummies, Mary Jane Sterling
€7,99€3,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

De kleine Duits voor Dummies (eBook) De kleine Duits voor Dummies, Paulina Christensen
€7,99€3,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

De kleine Frans voor Dummies (eBook) De kleine Frans voor Dummies, Dodi-Katrin Schmidt
€7,99€3,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

De kleine Nederlands voor Dummies (eBook) De kleine Nederlands voor Dummies, Margreet Kwakernaak
€7,99€3,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

De kleine Spaans voor Dummies (eBook) De kleine Spaans voor Dummies, Susana Wald
€7,99€3,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Sterrenkunde voor dummies (eBook) Sterrenkunde voor dummies, Stephen P. Maran
€11,99€5,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Mazzel tov (eBook) Mazzel tov, Margot Vanderstraeten
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 31 juli

Lees meer

eBooks in Wetenschappelijk

Onze hersenen (eBook) Onze hersenen, Rene Kahn

Daklozen, zwervers, junks. De overspannen buurman. De stille drinker. De obsessief poetsende huisvrouw. De eenzame zonderling. Zijn ze door allerlei ongelukkige omstandigheden vastgelopen, maatschappelijk mislukt, verslaafd, uitgestoten? Of is er iets anders aan de hand?...

Lees meer

€9,99
De kleine Engels voor Dummies (eBook) De kleine Engels voor Dummies, Gail Brenner

Tegenwoordig kun je bijna niet meer zonder Engels. Daarom leert deze toegankelijke en compacte gids je snel en gemakkelijk de taal spreken. Of je nu scholier bent of toerist - of je bent het allebei - er is voor ieder wat wils: van grammaticaregels en culturele weetjes tot...

Lees meer

€7,99€3,99
De tafel van 7 (eBook) De tafel van 7, Herman Konings

Mustread voor iedereen die in onzekere tijden geïnspireerd wil handelen Onze wereld verandert sneller dan ooit. Wie verantwoordelijkheden draagt in onze maatschappij heeft dus behoefte aan doorzicht in de toekomst.          Trendwatcher Herman Konings brengt in zijn...

Lees meer

€23,99
Wij zijn ons brein (eBook) Wij zijn ons brein, Dick Swaab

Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier die bepalend is voor de rest van je leven. Dick Swaab volgt in Wij zijn ons brein de mens vanaf de conceptie tot en met de dood. Wat zijn de bedreigingen...

Lees meer

€9,99€4,99
Vijf eeuwen migratie (eBook) Vijf eeuwen migratie, Leo Lucassen

In‘Vijf eeuwen migratie’ van historici Leo en Jan Lucassen staat de lange en rijke migratiegeschiedenis van Nederland centraal. De geschiedenis van de afgelopen vijf eeuwen laat zien dat onbehagen over migratie niets nieuws is, maar ook dat tijden van paniek en pessimisme...

Lees meer

€9,99
Patronen van bedrog (eBook) Patronen van bedrog, Willem Middelkoop

In'Patronen van bedrog' ontrafelt Willem Middelkoop, samen met researcher Tim Dollee, op een meeslepende manier de macht achter de Amerikaanse politiek. Niet de president in het Witte Huis, maar een elite uit het militair-industrieel complex blijkt al meer dan...

Lees meer

€11,99

Nieuwe eBooks

Directors liability in the twilight zone (eBook) Directors liability in the twilight zone, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Compa

The legislative efforts of the European Union with respect to insolvency were, for a long time, limited to providing uniform rules of international private law on the competent court, applicable law and recognition by means of the European Insolvency Regulation. In recent years, the legislative efforts have shifted towards harmonization of substantive insolvency law at a European level. The most defining characteristic of this harmonization attempt is the focus on reorganization instead of liquidation. In November 2016, the European Commission presented its proposal for a Directive on Preventive Restructuring Frameworks, Second Chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures. The Directive provides for the possibility to reorganize prior to and outside of court supervised insolvency procedures. It envisions that such preventive restructurings should enable enterprises to restructure at an early stage and to avoid the opening of formal insolvency procedures. In four reports, leading practitioners and academics reflect on the current role and responsibilities of directors in the twilight zone in their respective jurisdiction and what role liability should play also under the envisioned Directive.

Lees meer

€35,00
Lessen uit crises en mini-crises evenementeneditie (eBook) Lessen uit crises en mini-crises evenementeneditie,  

Deze speciale editie in de reeks Lessen uit crises en mini-crises gaat specifiek in op het thema evenementen. De publicatie bevat een beschouwing van negen casus die eerder aan de orde kwamen in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing en nu inéén publicatie zijn samengebracht. Aan bod komen de troonswisseling (2013) en de Grand Depart van de Tour de France (2015), alsook een aantal traditionele en eigentijdse lokale evenementen: van het paasvuur in Espelo, het Dicky Woodstockfestival in Steenwijkerwold tot de hindernissenloop VenloStormt. Bij verschillende van deze evenementen deed zich een ernstig incident voor. Maar de selectie bestaat ook uit een aantal succesvol verlopen evenementen. De auteurs beschouwen de gebeurtenissen aan de hand van de bestuurlijke en operationele dilemma’s die speelden. De casus worden voorafgegaandoor een inleidend hoofdstuk waarin wordt ingegaan op de processen die zich bij grote evenementen voordoen. Met de negen praktijkvoorbeelden biedt deze publicatie daarmee handvatten voor de voorbereiding op evenementen. De publicaties in de reeks Lessen uit crises en mini-crises zijn bedoeld voorbestuurders en professionals werkzaam op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidsmanagement. Deze speciale editie kwam tot stand onder redactie van Vina Wijkhuijs en Menno van Duin.

Lees meer

€29,95
Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer (eBook) Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer, P.M. Storm

Dit boek is een geheel herziene en sterk uitgebreide uitgave van de in 2014 verschenen eerste druk met dezelfde titel. Hierin worden de procedurele en de inhoudelijk-juridische aspecten van een aantal procedures voor de Ondernemingskamer behandeld, met bijzondere aandacht voor de vragen die zich in de praktijk kunnen voordoen. Het voeren van deze procedures wordt wel begrepen onder de wat ruimere term Corporate Litigation. Corporate Litigation heeft in Nederland een grote vlucht genomen. Dit is voor een groot deel te danken aan de in 1970 in het leven geroepen Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Dit rechterlijke college, aangevuld met ervaren niet-juristen uit het bedrijfsleven, is bevoegd om diverse soorten ondernemingsrechtelijke geschillen te beslechten. Tot de hier bedoelde procedures behoort in de eerste plaats de enquêteprocedure, waaraan in dit boek zeer uitvoerig aandacht wordt besteed. Daarnaast komt nog een zevental procedures aan de orde, zoals de geschillenregeling, de uitkoop, de jaarrekeningprocedure, het beroep inzake het adviesrecht van ondernemingsraden, en procedures over schadeloosstelling onder deInterventiewet (SNS Reaal). Met talloze voorbeelden - veelal in de vorm van citaten - geeft dit boek een levendige indruk van de aanpak van juridische geschillen in het bedrijfsleven van de laatste decennia tot 1 januari 2018.

Lees meer

€149,00
International Standards on Legal Protection of Prisoners’ Labor (eBook) International Standards on Legal Protection of Prisoners’ Labor , Xixue Shang

National system striving for protecting prisoners' labor and social security rights has been conducted in legislative area in many countries all over the world. And nowadays, national law concerning the protection of prisoners' rights is trying to become more substantial and in tune with international standards. Then while launching penal reforms on prisoners' labor and social security rights in the present and the future, the national legislator might want to be provided with insights and recommendations resulting from academic research. Thus, this book could facilitate them to understand to what extent experiences borrowed from international legal systems could be applied in national legal arrangements in view of an improvement of the protection of prisoners' labor and social security rights. Above all, this book seeks to provide references for national legislation, with the research findings serving as a guide for any country willing to protect prison labor according to worldwide recognized legal standards.

Lees meer

€59,00
Onze Ontwrichte Toekomst&Afrika (eBook) Onze Ontwrichte Toekomst&Afrika, Teun Van Sambeek MSc, MRE

De wereld wordt geconfronteerd met 10 belangrijke ontwrichtingen: | Bevolkingsgroei | AI en Robotisering | De Armoedekloof | Opwarming van de Aarde | Cryptocurrency en de Blockchain | Religie en de Positie van Vrouwen | Nepnieuws | Privacy | Populisme en Nationalisme | De Ondergang van de Natiestaat | Deze ontwrichtingen hebben een perfecte voedingsbodem gecreëerd in Sub-Sahara Afrika en met name in Nigeria voor een nieuw type cryptocurrency. Deze slimme cryptocurrency combineert BTW en UBI en biedt mensen een onvoorwaardelijk inkomen en een persoonlijke identiteit die men zelf beheert en die hen in staat stellen vrij te reizen en te stemmen over speciale"Projecten en Instituten voor het Algemeen Nut" hetgeen hun regering volledig zal vervangen en die hun Natiestaat zal reduceren tot een lijn op een kaart die alleen wordt gebruikt voor culturele- en sportevenementen. Deze slimme cryptocurrency stelt elke Afrikaan in staat een goed huis te kopen of te huren en zal deze mensen waarschijnlijk binnen 20 jaar welvarender maken dan mensen uit het westen en het oosten. Teun van Sambeek MSc, MRE heeft een pad naar een nieuwe wereldorde gecreëerd, zonder politici, zonder regeringen en met de meest directe democratie mogelijk. Hij wil dit idee in je geest planten en daagt je uit om een ¿¿betere weg naar een rechtvaardige wereld te tonen. Als je hierdoor wordt uitgedaagd, of als je gewoon gerust wilt worden gesteld dat er nog steeds hoop is op een betere wereld, dan is dit boek iets voor jou!

Lees meer

€12,49
Administrative Action and Procedures in Comparative Law (eBook) Administrative Action and Procedures in Comparative Law, Vincenzo De Falco

The volume concerns the evolution of the main elements of administrative procedures, provides a diachronic reconstruction and bridges a gap in comparative studies that had observed the phenomenon through the prevailing analysis of foreign law. The author analyses the characteristics of the main juridical experiences and identifies the role played by subjective legal positions, the principle of transparency, the participation, the judicial control and the defects of administrative acts in the formation of the rules on procedures. The analysis is carried out through preliminary methodological clarifications and continues with the verification of the strength with which the principles have established themselves in the national, European and international legal systems. In this way it has been possible to discover models of transparency and participation and identify the functions that the duty to give reasons have in the various jurisdictions. The author reconstructs the systems with which the problems of administrative inertia are tackled and resolved and the limits that the individual juridical experiences impose on the discretionary power, up to identify the models of the administrative action and their diffusion in comparative law.

Lees meer

€100,00
De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie (eBook) De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie, J. uit Beijerse

Dit boek bevat de bevindingen van het onderzoek naar de toepassingspraktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) dat is uitgevoerd door onderzoekers van de sectie strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Aanleiding hiervoor was een door de Tweede Kamer aangenomen motie. De centrale onderzoeksvraag is of de wettelijke regeling en de uitvoeringspraktijk van de v.i. adequaat zijn ingericht met het oog op de doelen van re-integratie en speciale preventie. Ter beantwoording van die vraag zijn het bestaande wettelijke kader en de achtergrond daarvan uiteengezet, evenals de taken en verantwoordelijkheden van de bij het v.i.-proces betrokken partijen. Daarop aansluitend wordt op basis van beschikbare cijfers, interviews met bij de v.i. betrokken organisaties en jurisprudentie inzicht verschaft in de wijze waarop de verschillende v.i.-instrumenten als uitstel, achterwege blijven, herroeping en verlenging van de proeftijd van de v.i. worden ingezet om de veroordeelde gedetineerden terug de samenleving in te geleiden, alsmede in de knelpunten die zich daarbij voordoen.

Lees meer

€50,50
Der Cellulite Guide (eBook) Der Cellulite Guide, Fajah Lourens

Der Cellulite Guide von Faya Lourens ist ein'no-nonsense' Leitfaden, der Ihnen hilft, Cellulite zu reduzieren und in einigen Fällen, ein Cellulite-freies Leben zu leben! In diesem Leitfaden erklärt Faya, was Cellulite ist und was Sie am besten vermeiden oder tun können, um das beste Ergebnis zu erzielen! Alle vorhandenen Behandlungen werden in diesem Leitfaden untersucht und alle Fakten und Fabeln aufgelistet. Es enthält eine Anti-Cellulite-Diät von 8 Wochen mit 11 Rezepten und Einkaufslisten. Der Leitfaden beinhaltet außerdem ein 8-wöchiges Trainingsprogramm für Heim und Fitnessstudio.

Lees meer

€3,63
Le Guide de la Cellulite (eBook) Le Guide de la Cellulite, Fajah Lourens

Le Guide de la Cellulite par Faya Lourens est un guide sérieux qui vous aide à réduire la cellulite et, dans certains cas, à une existence sans cellulite! Dans ce guide, Faya explique ce que la cellulite représente et ce que vous pouvez éviter, ou faire, pour le meilleur résultat! Dans ce guide, tous les traitements existants sont examinés ettous les faits et fables sont répertoriés. Il contient un régime anti-cellulite de 8 semaines comprenant 11 recettes et listes de courses. En outre, le guide comprend un programme de formation de 8 semaines pour à la maison et dans la salle de sport.

Lees meer

€3,63
The Cellulite Guide (eBook) The Cellulite Guide, Fajah Lourens

The Cellulite Guide by Faya Lourens is a'no-nonsense' guide that helps you to reduce cellulite and, in some cases, helps you towards a cellulite free existence! In this guide, Faya explains what cellulite actually is and what you need to avoid, or encourage, for the best results! All existing treatments are examined in this guide, with all the facts and myths laid out one by one. It contains an 8-week anti-cellulite diet, which includes 11 recipes and shopping lists. The guide also includes an 8-week training program for at home and in the gym.

Lees meer

€3,63
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het