Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

Pilaren van de aarde (eBook) Pilaren van de aarde, Ken Follett
€11,99€4,79
Actieprijs t/m 31 januari

Lees meer

Brug naar de hemel (eBook) Brug naar de hemel, Ken Follett
€11,99€4,79
Actieprijs t/m 31 januari

Lees meer

Mazzel tov (eBook) Mazzel tov, Margot Vanderstraeten
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 januari

Lees meer

Hallo robot (eBook) Hallo robot, Bennie Mols
€11,99€4,99
Actieprijs t/m 31 januari

Lees meer

Het geheim van bol.com (eBook) Het geheim van bol.com, Michel Schaeffer
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 januari

Lees meer

Hallo witte mensen (eBook) Hallo witte mensen, Anousha Nzume
€6,99€3,49
Actieprijs t/m 31 januari

Lees meer

Eindeloos ouderschap (eBook) Eindeloos ouderschap, Herman Vuijsje
€6,99€3,49
Actieprijs t/m 31 januari

Lees meer

De nieuwe revolutionaire golf (eBook) De nieuwe revolutionaire golf, Rob de Wijk
€9,99€3,99
Actieprijs t/m 31 januari

Lees meer

Ons creatieve brein (eBook) Ons creatieve brein, Dick Swaab
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 31 januari

Lees meer

Ontwerp je eigen leven (eBook) Ontwerp je eigen leven, Bill Burnett
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 31 januari

Lees meer

eBooks in Wetenschappelijk

Samenzwering (eBook) Samenzwering, Luke Harding

InSamenzwering onthult Luke Harding, onderzoeksjournalist van The Guardian, de ware aard van Trumps relatie met Rusland, die al sinds de jaren 80 bestaat. Harding heeft de hand weten te leggen op exclusieve nieuwe informatie, direct afkomstig uit bronnen binnen de internationale...

Lees meer

€11,99
Pilaren van de aarde (eBook) Pilaren van de aarde, Ken Follett

In het Engeland van de twaalfde eeuw trekt meesterbouwer Tom met zijn gezin van stad naar stad op zoek naar werk. Ten einde raad vraagt hij onderdak in de priorij van Kingsbridge. Overste Philip ziet een hemels teken in zijn komst: Tom zou wel eens de man kunnen zijn die...

Lees meer

€11,99€4,79
Brug naar de hemel (eBook) Brug naar de hemel, Ken Follett

Op de dag van Halloween in het jaar 1327 knijpen vier kinderen er?na de mis in de kathedraal van Kingsbridge tussenuit: een dievegge, een pestkop, een jong genie en een meisje dat dokter wil worden. In het bos zijn ze getuige van de moord op twee mannen. Voor altijd zullen...

Lees meer

€11,99€4,79
Meester, ik heb geen tranen meer (eBook) Meester, ik heb geen tranen meer, Jef Vermassen

Meer dan 100.000 keer ging het boek'Moordenaars en hun motieven' (2004) van Jef Vermassen over de toonbank. Het was lang wachten op een opvolger, maar die mag er dan ook zijn. Vlaanderens bekendste strafpleiter schreef deze keer een meeslepend en imposant werk...

Lees meer

€24,99
XXle! Give me power! (eBook) XXle! Give me power!, Eric Dardenne

Dit boek is een heel mooi verhaal (een beetje sci-fi!). Ondertussen worden er heel wat wijsheden rondgestrooid. Thema! : Het Anders Denken! Dit boek is op deze manier de kiem voor het nieuwe progressieve denken. Veel leesplezier. De auteur hoopt hierbij deel te kunnen nemen...

Lees meer

€3,63
Life 3.0 (eBook) Life 3.0, Max Tegmark

Max Tegmark, MIT-wetenschapper en oprichter van het Future of Life Institute, geeft in Life 3.0 een toegankelijke, nuchtere en praktische beschrijving van de gevolgen van Kunstmatige Intelligentie (KI). Hij laat zien hoe onze banen, scholen, gezondheid, rechtspraak, politiek...

Lees meer

€10,00

Nieuwe eBooks

XXle! Give me power! (eBook) XXle! Give me power!, Eric Dardenne

Dit boek is een heel mooi verhaal (een beetje sci-fi!). Ondertussen worden er heel wat wijsheden rondgestrooid. Thema! : Het Anders Denken! Dit boek is op deze manier de kiem voor het nieuwe progressieve denken. Veel leesplezier. De auteur hoopt hierbij deel te kunnen nemen aan, en bepalend te zijn voor, het maatschappelijke debat.

Lees meer

€3,63
Schuldeisersverzuim (eBook) Schuldeisersverzuim, . .

In deze titel leest u wanneer juridisch sprake is van schuldeisersverzuim, hoe dit kan worden beëindigd en wat de gevolgen zijn voor beide partijen. Regelmatig zijn schuldeisers de pineut. Schuldenaren weigeren te betalen, kunnen niet betalen of werken niet mee aan wat zij beloofden. Maar vaker dan u wellicht zult denken, is het tegenovergestelde waar. Schuldeisers maken het schuldenaren in dit geval onmogelijk om een gesloten contract na te komen. We spreken dan van Schuldeisersverzuim. Aan schuldeisersverzuim kunnen veel verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Denk aan organisatorische problemen, een beroep op nietigheid van de overeenkomst, gebrek aan medewerking, of eenberoep op ondeugdelijkheid van de aangeboden prestatie. Rechtsfiguren Deze titel geeft aan de hand van de wettelijke regeling in de afdeling 6.1.8. BW, antwoord op cruciale vragen rondom schuldeisersverzuim: *Wanneer is er wettelijk sprake van schuldeisersverzuim? *Wat is het verband en verschil met andere rechtsfiguren? En hoe kan dit naast schuldenaarsverzuim bestaan? *Wanneer beide partijen weigeren hun plichten na te komen, wie is er dan aansprakelijk? *Ook zoomt de uitgave dieper in op de gevolgen van schuldeisersverzuim. Welke risico's dragen beide partijen bij het voortduren van de verbintenis? Kan de schuldeiser nog ontbinden in een dergelijke situatie? Wat zijn de consequenties voor beide partijen? Stelplicht- en bewijslast In deze vierde editie van Schuldeisersverzuim zijn alle recente ontwikkelingen verwerkt. Zoals nieuwe passages over stelplicht en bewijslast (nr. 7.2 en 19.2), over de zuivering van het schuldeisersverzuim (nr. 13.1 en 13.2) en over de verschuldigdheid van rente tijdens het schuldeisersverzuim (nr. 16.1). Deze uitgave in de serie Monografieën Burgerlijk Wetboek biedt inzicht in enkele centrale begrippen van het contractenrecht. Dat maakt deze uitgave tot een nuttige informatiebron voor juridische adviseurs, advocaten en rechters.

Lees meer

€51,36
Het inzagerecht (eBook) Het inzagerecht,  

Het inzagerecht is een machtig wapen bij de bewijsvoering in civiele procedures. Deze uitgave zoomt in op dit rechtsgebied. Hoe ontstond het? Wat is de impact ervan op het civiele bewijsrecht? En hoe komt het tot uiting in de dagelijkse rechtspraktijk? Voor professionals en wetenschappers die actief zijn in het civiele bewijsrecht. In de rechtszaal zijn bewijsmiddelen bepalend in de uitkomst van veel procedures. Dit verklaart waarom het verstandig is om vooraf de mogelijke bewijsmiddelen in kaart te brengen en zo mogelijk te vergaren. Maar juist dat laatste is vaak lastig. Dit is waar Het inzagerecht om de hoek komt kijken, het onderwerp van deze gelijknamige uitgave. Sinds 1 april 1988 biedt dit recht een bruikbaar hulpmiddel bij het vergaren van bewijs. Zowel voor aanvang, als tijdens een eventuele procedure. De belangstelling in dit recht is de afgelopen jaren flink toegenomen, zo blijkt alleen al uit een enorme stijging in het aantal uitspraken waarin dit recht een rol speelde. Deze arresten komen in de tweede druk van'Het inzagerecht' uitgebreid aan de orde. In deze uitgave wordt het inzagerecht van art. 843a Rv grondig onder de loep genomen. Allereerst komt de historie van dit recht aan bod. Vervolgens wordt er ook aandacht besteed aan de vraag waarop het recht op inzage of de plicht tot exhibitie is gebaseerd. Met andere woorden: op grond waarvan mag een partij inzage vragen en wanneer is de andere partij verplicht om die inzage te verlenen? Uiteraard worden ook de grote ontwikkelingen die dit recht de afgelopen jaren doormaakte uitgebreid besproken, zowel in Europees verband als binnen onze eigen landsgrenzen.'Het inzagerecht' is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het civiele bewijsrecht. Van advocaten tot deurwaarders. Van rechters tot wetenschappers.

Lees meer

€85,61
Gezondheidszorg als handelswaar: worden we daar beter van? (eBook) Gezondheidszorg als handelswaar: worden we daar beter van?, Maarten Rutgers

De Nederlandse gezondheidszorg behoort totéén van de beste zorgstelsels ter wereld. Toch wordt er voortdurend aan gesleuteld. Men is bang dat het anders onbetaalbaar zal worden. Vrije marktwerking zou kostenstijgingen kunnen voorkomen. Maar passen markt en gezondheidszorg wel bij elkaar? Auteur Maarten Rutgers beschrijft in het boek"Gezondheidszorg als handelswaar; worden we daar beter van?" waar de liberale visie op de inrichting en bekostiging van onze gezondheidszorg vandaan komt. Hij geeft een overzicht van de huidige staat van onze gezondheidszorg, gevolgd door een korte historische schets van het Nederlandse zorgstelsel. Rutgers traceert de wortels van de moderne visie naar de idealen van de Verlichting en toont hoe deze idealen in onze tijd doorwerken. Aan de hand van de begrippen'gelijkheid','vrijheid','broederschap', met daarnaast het niet minder belangrijke begrip'geloof', laat hij zien tot welke ideeën, maar vooral ook praktische uitvoeringen, de verlichtingsidealen hebben geleid. Ze werken door in de principes van toegankelijkheid, keuzevrijheid, solidariteit en in het denken over medische ethiek. Rutgers analyse geeft een beter begrip van de argumenten die in de huidige discussie over gezondheidszorg worden gebruikt. Ze brengt een dieper inzicht in de verschillende standpunten en maakt de weg vrij voor het organiseren van een duurzame, betaalbare en meer humane gezondheidszorg. Maarten J. Rutgers (1947) kent de Nederlandse ziekenhuiszorg door en door, als arts en als ziekenhuisbestuurder. Hij heeft leiding gegeven aan grote veranderingstrajecten en fusies van zorginstellingen. Hij is medeoprichter en voorzitter van de Vereniging voor Veilige Curatieve Zorg (VVCZ), een samenwerkingsverband van ziekenhuizen die zich gezamenlijk inzetten voor patiëntveiligheid.

Lees meer

€9,95
Btw en internationaal dienstenverkeer (eBook) Btw en internationaal dienstenverkeer, M.I. van Haaren

Als u een dienstverlener met internationale klanten of hun adviseur bent, moet u goed op de hoogte zijn van de btw-heffing bij internationaal dienstenverkeer. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, met name gezien het grote aantal uitzonderingen op de hoofdregels omtrent de plaats van dienst. Deze Fed Fiscale Brochure geeft u tekst en uitleg. BTW en internationaal dienstenverkeer helpt u om de btw-aspecten van internationaal dienstenverkeer goed te begrijpen. Vooral de complexiteit rond de plaats van dienst leidt in de praktijk gemakkelijk tot fouten. Met als vervelende consequentie dat u hierdoor discussie kunt krijgen met belastingautoriteiten in meerdere landen. Nog vervelender zijn de mogelijke naheffingsaanslagen en boetes; daar zit u niet op te wachten. In deze uitgave krijgt u overzicht, inzicht en achtergronden om een dergelijke negatieve nasleep te voorkomen. Transitie naar diensteneconomie Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van directe naar indirecte belastingen, en van een industriële economie naar een diensteneconomie. Door ontwikkelingen op IT-gebied en in de entertainmentbranche en door nieuwe technologieën, zoals 3D-printen, neemt het belang van intellectueel eigendom toe en vervagen landsgrenzen. Dit complex van factoren zorgt ervoor dat diensten terrein winnen tenopzichte van goederen. De regelgeving beweegt met deze ontwikkelingen mee en dat ziet u terug in de inhoud van deze uitgave. Wettelijke regelingen Veel voorkomende situaties in het internationale dienstenverkeer worden in deze uitgave op praktische en heldere wijze besproken. Op die manier ishet voor u snel herkenbaar hoe u in de betreffende situaties correct handelt. De wettelijke regelingen ten aanzien van de omzetbelasting in internationale context worden toegelicht en zijn waar mogelijk ondersteund met voorbeelden. Uiteraard maken ook de basiselementen van de btw-heffing deel uit van deze uitgave. Deze Fed Fiscale Brochure is een toegankelijk naslagwerk, met een heldere en praktijkgerichte uitleg. Geschikt voor dienstverleners met internationale klanten en hun adviseurs, maar ook voor ieder ander die snel meer wil weten over de btw-heffing bij internationaal dienstenverkeer.

Lees meer

€66,78
Btw en internationaal goederenverkeer (eBook) Btw en internationaal goederenverkeer, . .

BTW en internationaal goederenverkeer beschrijft de btw-aspecten die een rol spelen bij internationale handel op uitgebreide, complete wijze. U krijgt hierin uitleg over invoer, uitvoer en intracommunautaire transacties en de specifieke btw-gevolgen van deze transacties. Om dit extra inzichtelijk te maken, zijn veel functionele voorbeelden en schema's toegevoegd. Op die manier gaat de wet- en regelgeving op dit terrein sneller voor u leven. Accijns, antidumping en meer algemene douane gerelateerde aspecten Deze uitgave kijkt bewust nog iets verder dan uitsluitend de btw-aspecten van internationale handel. U heeft er namelijk baat bij om ook iets meer te weten over de hieraan gerelateerde onderwerpen, zoals accijns, antidumping en ook meer algemene douane gerelateerde aspecten. Daarmee krijgt u een completere indruk van het fiscale speelveld rond internationale handel. Deze Fed Fiscale Brochure is een stevig naslagwerk voor fiscalisten, accountants, controllers en studenten die beroeps- of studiematig meer grip willen hebben op deze BTW-uitdaging. Inclusief vele literatuurverwijzingen en behandeling van recente arresten van het HvJ. Geschreven door Mr. Lucas Blom AA RB en Mr. Emma van Doornik. Beiden studeerden fiscaal recht en adviseren in hun dagelijkse praktijk veelvuldig op dit terrein.

Lees meer

€66,78
Wiskunde voor Dummies (eBook) Wiskunde voor Dummies, Mary Jane Sterling

Krijg je duizelingen van het woord vierkantswortel? Geen paniek! Dit boek leert je op een gemakkelijke manier wiskunde onder de knie te krijgen. Het verklaart niet alleen de basisbeginselen, maar gaat ook in op de wat moeilijkere onderwerpen, zonder daarbij ingewikkelde of onbegrijpelijke taal te gebruiken. Of je nu je wiskundige kennis wil opfrissen of je kinderen wil helpen met hun huiswerk,'Wiskunde voor Dummies' geeft je het nodige wiskundige vertrouwen... in het kwadraat! Mary Jane Sterling heeft meer dan dertig jaar wiskunde gedoceerd aan de Bradley Universiteit in Peoria, Illinois (VS).

Lees meer

€11,99
Een schooltje vis en de wetten van Joeton (eBook) Een schooltje vis en de wetten van Joeton, Menno Marrenga

De leerlingen van de middenzee-school leven in een wereld zonder vaste punten, zonder vaste stoffen. Tot op een dag de bierflesjes uit de hemel regenen ...

Lees meer

€2,50
De andere wet van Kepler (eBook) De andere wet van Kepler, Menno Marrenga

Een student aan de Theologische Hoogeschool Delft stuurt per tijdmachine een telescoop naar de zestiendeeeuwse astronoom Johannes Kepler. Hij hoopt daarmee de trage start van de moderne wetenschapp te versnellen. Maar Kepler raakt zo in de war van de onvoorstelbare complexiteit van wat hij allemaal met dat ding kan zien, dat hij de moed opgeeft er ooit nog wat van te begrijpen.

Lees meer

€3,00
Biologie voor Dummies (eBook) Biologie voor Dummies, Donna Rae Siegfried

Ben je nieuwsgierig naar het mysterie van het leven? Loop dan met een expert mee door de wereld van de biologie: van cellen, stofwisseling en genetica tot de evolutie, ecosystemen en seks.'Biologie voor Dummies' staat vol met heldere verklaringen die de geheimen van de biologie onthullen. Je zult ingewikkelde begrippen razendsnel onder de knie krijgen en alles wat leeft beter leren begrijpen. Donna Rae Siegfried schrijft over farmaceutische en medische onderwerpen in tijdschriften als Runner's World, Men's Health en Organic Gardening. Ook is zij auteur van'Het menselijk lichaam voor Dummies'.

Lees meer

€11,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het